How?

Hur använder man Taggisar®?

- Första gången du scannar en Taggisar® så fyller du information som du vill spara i den.

- Du fäster Taggisar® på föremål du har på dig eller bär med dig

- Om du tappar en pryl du märkt med Taggisar® kan upphittaren lätt kontakta dig eller en anhörig genom att scanna din Taggisar®

- Om du är med i olycka eller om du blir allvarligt sjuk så kan personer som hjälper dig scanna din Taggisar® och få fram viktig information om dig samt kontaktinfo till anhöriga.